Първа категория - соло

Annalena Küttner много добър 18,50  
Валентин Тодоров отличен 20,50 III място
Гергана Илиева отличен 22,25 I място
Денислав Банев много добър 19,42  
Диляна Тодорова много добър 19,92  
Иванеса Илиева отличен 22,00 II място
Никола Грозев много добър 17,25  
Яница Желязкoва отличен 20,42  

Втора категория - соло

Александра Страшилова много добър 19,58  
Борислав Григоров отличен 20,33  
Eмануил Манов добър 15,33  
Erick Erler отличен 22,25 II място
Vivien Leichsnering отличен 22,17 III място
Йован Терзиев много добър 18,33  
Магда Цекова отличен 20,33  
Румен Цветанов много добър 18,08  
Тeодор Маринов отличен 21,83  
Цветомир Костадинов много добър 19,08  
Yannik Reuter отличен 23,33 I място

Трета категория - соло

Aline Cyrnik отличен 20,42 III място
Кристиян Казаков отличен 20,83 II място
Кръсто Стоянов отличен 20,17  
Никола Иванов отличен 20,83 II място
Sophie Fischer отличен 22,00 I място

Четвърта категория - соло

Александър Величков      
Дарена Светослава-Димитрова много добър 19,83  
Дейвид Иванов отличен 22,00 II място
Димитър Димитров много добър 19,67  
Ирена Рогачева много добър 19,25  
Красимир Ранджев отличен 20,25 III място
Мария Десислава Димитрова много добър 19,50  
Павел Димитров много добър 19,25  
Стоян Караиванов отличен 22,17 I място
Мартин Вачков много добър 19,50  

Пета категория - соло

Dr. Anne Wacker отличен 20,00  
Георги Величков отличен 23,50 I място
Danny Leuschner отличен 20,17  
Ивелин Иванов добър 15,75  
Кирил Петров отличен 21,50 III място
Красимир Петков      
Мария Гешевска отличен 20,83  
Raphael Brunner      
Toni Leuschner отличен 20,83  
Ивайло Флоров отличен 22,17 II място

 

Първа категория - камерна музика

Теодор Маринов
Гергана Илиева
Магда Цекова
Александра Страшилова
Петър Петров
отличен 21,00 III място
Кръсто Стоянов - Ak.
Калин Тодоров - Vc.
отличен 22,25 II място
Yannik Reuter – Ak.
Erik Erler - Ak.
отличен 22,50 I място

Втора категория - камерна музика

Дарена Светослава Димитрова
Мария Десислава Димитрова
отличен 20,08 III място
Anika Cyrnik
Nikalas Heynert
отличен 23,08 I място

Трета категория - камерна музика

Andrea Schmidt – Ak.
Robert Courant - Vc
много добър 18,67  
Toni Leuschner - Ak.
Danny Leuschner - Ak.
отличен 20,58 II място
Daniel Dietrich - Ak.
Jasper Kiesewetter – Kl.
много добър 18,67  
Anja Dietrich
Doreen Babin
Doreen Thielscher
Tobias Otto
Michael Lieberwirth
отличен 23,08  I място

Специални награди

1. Награда за най-малък участник: Никола Грозев

2. Награда за участник от с. Бистрица - Емануил Манов

3. Награда на Съюза на музикалните дейци за най-стилно изпълнение на българска пиеса: Ивайло Флоров

4. Специална награда "Георги Гълъбов" - Георги Величков

 

Награди за преподавателите, чийто ученици показаха най-високи резултати:

1. Татяна Йончева - 11 точки

2. Traude Hepfner - 7 точки

3. Д-р Добромир Митев - 5 точки