23 - 25 октомври 2015 г., с. Бистрица, Столична община

 

 

Конкурсът носи името на Георги Гълъбов. С цялата си творческа и педагогическа дейност, той поставя основите на акрдеонната школа в България като подготвя множество ученици и студенти, които днес поддържат и развиват делото му във всички кътчета на страната. Георги Гълъбов бе представител на България в журита на международните акордеонни конкурси повече от 30 години.

В конкурса се допуска и международно участие по възрастови групи.Цели на конкурса:

  • да се популяризира международно българската музика;
  • да се стимулират младите изпълнители в тяхното музикално развитие;
  • да се подпомагат младите музиканти в подготовката им за сценични изяви и други конкурси;
  • да се даде възможност на преподаватели и участници за обмен на опит и нотна литература;
  • да се подкрепи ансамбловото музициране;
  • да се стимулира създаването на нови ансамблови пиеси за акордеон и други инструменти.

Правилник на конкурса

I. Основни положения

 

1. Конкурсът се провежда на всеки две години в Народно читалище „Св. Цар Борис I” – с. Бистрица, Столична община.

2. В конкурса могат да участват български и чужди изпълнители до 35 годишна възраст, разпределени по възрастови групи в две категории – „Солисти” и „Камерна музика”.

3. Правилникът и образецът на заявката за участие се публикуват до 30 януари в годината на конкурса.

4. В конкурса се допускат само изпълнители, изпратили редовни документи и с платена такса за участие не по-късно от 30 юни в годината на конкурса.

5. До 15 септември в годината на конкурса организаторите потвърждават участието.

6. При отказал се участник преведената такса не подлежи на връщане.

7. Програмата с графика за участие се обявява от организаторите до 30 септември в годината на конкурса.

8. Явяването на участниците е по азбучен ред на първо име.

9. Пътните разноски и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на участниците.

10. Организаторите оказват съдействие на желаещите за настаняване.

11. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията, с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плащат права и обезщетения на изпълнителите.

 

II. Възрастови групи и изпълнителска програма


КАТЕГОРИЯ 1: СОЛИСТИ

Изпълнителите от всички възрастови групи в тази категория изпълняват програма по избор, която задължително трябва да включва пиеса от български автор или в народностен дух и поне едно оригинално произведение за акордеон.

Възрастови групи и времетраене на програмата

Първа група – до 9 години (родените след 30.06.2005г.). Програма до 5 мин.

Втора група – до 12 години (родените след 30.06.2002г.). Програма до 8 мин.

Трета група – до 15 години (родените след 30.06.1999г.). Програма до 10 мин.

Четвърта група – до 19 години (родените след 30.061995г.). Програма до 15 мин.

Пета група – до 35 години. Програма до 20 мин.


КАТЕГОРИЯ 2: КАМЕРНА МУЗИКА

Участват акордеонни и смесени състави (акордеон с друг / и инструмент / и или с глас) от 2 до 5 изпълнители.

Възрастови групи и времетраене на програмата

Първа група – до 12 години (родените след 30. 06. 2002). Програма до 10 мин.

Втора група – до 19 години (родените след 30.06.1995). Програма до 15 мин.

Трета група – до 35 години. Програма до 20 мин.

 

III. Журиране и награди

 

Изпълненията във всяка възрастова група се оценяват от 5 членно жури по 25 бална система с точност до 25 стотни. Всеки член на журито поставя оценката си самостоятелно, без правото да я съобщава на друг член на журито. Най-високата и най-ниската оценки отпадат. Крайният резултат на участника е средноаритметичната стойност от останалите три оценки и определя мястото му в класацията. Този резултат е окончателен.

Всички участници получават диплом.

Класиралите се на първите три места във всяка възрастова група получават съответно Първа, Втора и Трета награда – диплом, купа и парична или предметна награда.

Участникът с най-много точки в целия конкурс получава специалната награда „Г. Гълъбов”.

Журито има правото да присъжда и други допълнителни награди.

Отделни физически и юридически лица имат правото да обявяват награди, но същите могат да бъдат присъждани само с решение на журито.

Всеки преподавател получава за всеки свой ученик, студент и камерен състав, спечелил:

Първа награда – 3 точки;

Втора награда – 2 точки;

Трета награда – 1 точка.

Двамата преподаватели с най-много точки получават:

- диплом за високи постижения и

- правото да бъдат членове на журито в следващия конкурс.

При отказ от журиране това право получава следващият в класацията преподавател.


ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

КАТЕГОРИЯ 1: СОЛИСТИ

Първа възрастова група: I, II и III награда – предметни

Втора, Трета и Четвърта възрастови групи:
I награда – 150лв.; II награда – 100лв.; III награда – 50лв.

Пета възрастова група:
I награда – 250лв.; II награда – 150лв.; III награда – 100лв.

КАТЕГОРИЯ 2: КАМЕРНА МУЗИКА

Първа, Втора и Трета възрастови групи: I награда – 150лв.; II награда – 100лв.; III награда – 50лв.

 

IV. Такси за участие

 

а) За български участници:

- Категория 1: Солисти – 25лв.;

- Категория 2: Камерна музика – 15лв. на участник.

б) За чуждестранни участници:

- Категория 1: Солисти – 15 евро;

- Категория 2: Камерна музика – 10 евро на участник.

 

V. Документи за участие

 

1. Попълнена заявка за участие, която можете да изтеглите в предпочитания от Вас формат:

Заявка за участие в конкурса, категория 1: солисти - doc формат, odt формат, pdf формат

Заявка за участие в конкурса, категория 2: камерна музика - doc формат, odt формат, pdf формат

2. Копие от акта за раждане или от личната карта (международния паспорт) на участника.

3. Копие от банковия превод на таксата за участие.

Документите се изпращат на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес:

Народно читалище "Св. Цар Борис I" (за акордеонния конкурс)
с. Бистрица, 1444
Столична община, България
ул. Шопско хоро 1

Таксите за участие се изпращат на банкова сметка:

а) от България (в лева):

ДСК - Бaнка
ASBN: BG 61 STSA 930000 21431239 BIC: STSABGSF
Татяна Йончева
Като основание за превода да бъде написано: „За А. К. 2015” и името на участника.

б) от чужбина (в евро):

DSK - Bank
ASBN: BG 14 STSA 93000021431309 BIC: STSABGSF
Tatjana Jontscheva
Като основание за превода да бъде написано: „За А. К. 2015” и името на участника.

Краен срок за изпращане на документите и таксата за участие – 30 юни

За справки и допълнителна информация:

+359 2 944 95 95 – Антоанета Проданова
+359 2 992 21 17 – Венера Кривинска
+49 371 4022130 – Татяна Йончева


Организаторите ще бъдат благодарни за всяко спонсорство на фондация "Георги Гълъбов"

Пощенска Банка / Postbank

Банкова сметка:
IBAN: BG 14BPBI 7939 1079 2278 01, BIC: BPBIBGSF


Георги Гълъбов

Биография

Точно преди осем десетилетия в Дрезден със смайване и известна завист от немска страна се ражда един „Георги Победоносец“. Неговото раждане е събитие не само за семейството му, но и за поколения българи и чужденци, които е повел по пътя на музиката, запалвайки онази искра на любов към акордеона, осмислила живота им до днес.

През първите 10 години той оставя неизличими следи в Германия, които и до днес поддържа неговата дъщеря - Таня.

прочетете повече

Дейности и публицистика

Георги Гълъбов поставя основите на професионалната акордеонна изпълнителска школа и основава клас по акордеон в Българска Държавна Консерватория в София (1968г.). Той е и основателя на класа по акордеон в Музикално педагогическия институт (АМТИ) в гр. Пловдив през 1972г. 

Неговата дейност включва преподаване в много музикални училища и паралелки с музика в цялата страна - в Пловдив, Стара Загора, Враца, Плавен и други.

прочетете повече


Георги Гълъбов с ученици

Цели на фондацията "Георги Гълъбов"

Основите на фондация "Георги Гълъбов" са поставени на 04 Юни 2014 година от членове на клуб "Акордеонист", роднини, ученици и студенти на Георги Гълъбов. 

Фундаменталните цели на фондацията са да популяризира българската авторска и народна музика в страната и чужбина, да подкрепя младите акордеонни изпълнители в тяхното музикално развитие и да организира периодично национални акордеонни конкурси с международно участие за солисти и камерни ансамбли. 

Приоритети в дейността на фондацията "Георги Гълъбов" са подпомагане развитието на акордеонната педагогика в страната, стимулиране създаването на нови акордеонни композиции и подпомагане обучението и образованието свързано с музикалните тенденции като по този начин се стимулира развитието и опазването на културата.

повече за фондацията