Първи национален конкурс за акордеон „Георги Гълъбов“

Акордеон - Соло: Първа категория

ПЪРВО МЯСТО

ГЕРГАНА ИЛИЕВА (НУИ „Панайот Пипков“ гр.Плевен), Преподавател: Ценка Тодорова

ВТОРО МЯСТО

ИВАНЕСА ИЛИЕВА (Ловчанско читалище “Наука“, гр.Ловеч), Преподавател: Латинка Банева

ТРЕТО МЯСТО

ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ (СОУ “Емилиян Станев“, гр.Велико Търново), Преподавател: Станимир Демирев

Акордеон - Соло: Втора категория

ПЪРВО МЯСТО

YANNIK REUTER Mузикално училище гр. Фрайберг/Германия Преподавател: Татяна Йончева

ВТОРО МЯСТО

ЕRIK ERLER Музикално училище гр. Фрайберг/Германия Преподавател: Татяна Йончева

ТРЕТО МЯСТО

VIVIEN LEICHSNERING Музикално училище гр.Цвикау/Германия Преподавател:Ute Sander

Акордеон - Соло: Трета категория

ПЪРВО МЯСТО

SOPHIE FISCHER Музикално училище гр.Фрайберг/Германия Преподавател: Татяна Йончева

ВТОРО МЯСТО

КРИСТИЯН КАЗАКОВ НМУ „Любомир Пипков“ гр.София Преподавател: Д-р Диана Станчева

ВТОРО МЯСТО

НИКОЛА ИВАНОВ НМУ „Любомир Пипков“ гр.София Преподавател:Д-р Диана Станчева


ТРЕТО МЯСТО

ALINE CYRNIK Музикално училище гр.Флйоа/Германия Преподавател: Traude Hepfner

Акордеон - Соло: Четвърта категория

ПЪРВО МЯСТО

СТОЯН КАРАИВАНОВ ТЧЕ „Ромен Роган“гр.Стара Загора Преподавател: Здравка Андреева


ВТОРО МЯСТО

ДЕЙВИД ИВАНОВ НУИ“Панайот Пипков“гр.Плевен Преподавател:Румен Тодоров


ТРЕТО МЯСТО

КРАСИМИР РАНДЖЕВ Нар.ч-ще „Васил Левски1928“гр.София Преподавател: Антоанета Проданова

Акордеон - Соло: Пета категория

ПЪРВО МЯСТО

ГЕОРГИ ВЕЛИЧКОВ НМА „Панчо Владигеров“ гр.София Преподавател: Д-р Добромир Митев


ВТОРО МЯСТО

ИВАЙЛО ФЛОРОВ НМА „Панчо Владигеров“гр.София Преподавател: Д-р Добромир Митев


ТРЕТО МЯСТО

КИРИЛ ПЕТРОВ НМА „Панчо Владигеров“ гр.София Преподавател: Д-р Добромир Митев

 

Камерна музика: Първа категория

ПЪРВО МЯСТО

YANNIK REUTER /Ak./ ERIK ERLER / Ak./ Музикално училище гр.Фрайберг/Германия Преподавател: Татяна Йончева


ВТОРО МЯСТО

КРЪСТО СТОЯНОВ / Аk./ КАЛИН ТОДОРОВ / Vc./ Нар.ч-ще „Васил Левски1928“ гр.София Преподавател: Антоанета Проданова


ТРЕТО МЯСТО

ТОДОР МАРИНОВ / Ак./ ГЕРГАНА ИЛИЕВА /Ак./ МАГДА ЦЕКОВА /Ак./ АЛЕКСАНДРА СТРАШИЛОВА/Ак./ ПЕТЪР ПЕТРОВ /Ак./ НУИ“Панайот Пипков“ гр.Плевен Преподавател: Ценка и Румен Тодорови

Камерна музика: Втора категория

ПЪРВО МЯСТО

ANIKA CYRNIK / Ak./ NIKLAS HEYNERT / Sax./ Mузикално училище гр.Флйоа/Германия Преподавател: Traude Hepfner


ВТОРО МЯСТО

............................................


ТРЕТО МЯСТО

ДАРЕНА СВ.ДИМИТРОВА/Ак./ МАРИЯ ДЕС.ДИМИТРОВА/Ак./ СОУ „Емилиян Станев“ гр.Велико Търново Преподавател:Станимир Демирев

Камерна музика: Трета категория

ПЪРВО МЯСТО

ANJA DIETRICH/Ak./ DOREEN BABIN/Ak./ DOREEN THIELSCHER/Ak./ TOBIAS OTTO /Ak./ MICHAEL LIEBERWIRTH/Ak./ Музикално училище гр.Флйоа/Германия Преподавател: Traude Hepfner


ВТОРО МЯСТО

DANNY LEUSCHNER TONI LEUSCHNER Муз.Академия гр.Ваймар/Дрезден Преподавател: Проф.Иван Ковал