На 14.10.2018 0т 13 часа в Народно Читалище "Васил Левски 1928"/Адрес: София, бул. Ботевградско шосе 50,

Телефон: +359 2 945 0336/ ще се проведе среща на преподаватели и ученици по акордеон от цялата страна. Срещата ще премине при следния дневен ред:

-13,30 Концерт на ученици и студенти по акордеон,

-14,30 Дискусия на тема "Подготовка за конкурс- подбор на подходящ материал и неговото изработване."