В списание "Музикални хоризонти", брой 10 от 2015г бе публикуване статия на проф. Румен Потеров "Ново предизвикателство пред младите български акордеонисти. Първият национален акордеонен конкурс с международно участие".

преглед на документа