23 - 25 октомври 2015 г., с. Бистрица, Столична община

Конкурсът носи името на Георги Гълъбов. С цялата си творческа и педагогическа дейност, той поставя основите на акрдеонната школа в България като подготвя множество ученици и студенти, които днес поддържат и развиват делото му във всички кътчета на страната. Георги Гълъбов бе представител на България в журита на международните акордеонни конкурси повече от 30 години.

В конкурса се допуска и международно участие по възрастови групи.