18 - 19 октомври 2019 г., с. Бистрица, Столична община

 RESULTS/ Резултати

ВИЖ ПОДРОБНА ПРОГРАМА ТУК

Трети Интернационален конкурс за акордеон „Георги Гълъбов“ е логично продължение на предишните два конкурса за акордеон и делото на музиканта, педагога и човека Георги Гълъбов. С цялата си творческа и педагогическа дейност, той поставя основите на акордеонната школа в България като подготвя множество ученици и студенти, които днес поддържат и развиват делото му във всички кътчета на страната. Георги Гълъбов бе представител на България в журита на международните акордеонни конкурси повече от 30 години.

Конкурсът е и с международно участие по възрастови групи.


Цели на конкурса:

  • да се подпомагат младите музиканти в подготовката им за сценични изяви и други конкурси;
  • да се даде възможност на преподаватели и участници за обмен на опит и нотна литература;
  • да поддържа и стимулира нивото на акордеонното изпълнителско изкуство в България;
  • да се популяризира на национално и международно ниво българската музика и култура;
  • с международното участие да се даде възможност на младите български акордеонисти да се чувстват и бъдат неделима част от културата на Европа;
  • да се осмисли и награди труда и усилията на младите акордеонисти и техните преподаватели като им се предостави сцена и конкурентна среда за изява;
  • да се даде едно ново начало на камерната музика за акордеон като се насърчи съвместното музициране на акордеонисти с изпълнители на други музикални инструменти и глас;
  • да подкрепи ансамбловото музициране като насърчи композирането на оригинални пиеси за акордеон и други музикални инструменти;
  • да предизвика сериозен международен отзвук, който от своя страна да доведе до бъдещи съвместни проекти между български и чуждестранни изпълнители и организации.

Правилник на конкурса

I. Основни положения

 

1. Конкурсът се провежда на всеки две години в Народно читалище „Св. Цар Борис I” – с. Бистрица, Столична община.

2. В конкурса могат да участват български и чужди изпълнители до 35 годишна възраст, разпределени по възрастови групи в две категории – „Солисти” и „Камерна музика”.

3. Правилникът и образецът на заявката за участие се публикуват до 30 януари в годината на конкурса.

4. В конкурса се допускат само изпълнители, изпратили редовни документи и с платена такса за участие не по-късно от 30 юни в годината на конкурса.

5. До 15 септември в годината на конкурса организаторите потвърждават участието.

6. При отказал се участник преведената такса не подлежи на връщане.

7. Програмата с графика за участие се обявява от организаторите до 30 септември в годината на конкурса.

8. Явяването на участниците е по азбучен ред на първо име.

9. Пътните разноски и разходите по престоя по време на конкурса са за сметка на участниците.

10. Организаторите оказват съдействие на желаещите за настаняване.

11. Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията, с цел създаване на архив и реклама на конкурса, без да плащат права и обезщетения на изпълнителите.

 

II. Възрастови групи и изпълнителска програма


КАТЕГОРИЯ 1: СОЛИСТИ

Изпълнителите от всички възрастови групи в тази категория изпълняват програма по избор, която задължително трябва да включва пиеса от български автор или в народностен дух и поне едно оригинално произведение за акордеон.

Възрастови групи и времетраене на програмата

Първа група – до 10 години (родените 2009 г. и след това). Програма до 5 мин.

Втора група – до 13 години (родените 2006 г., 2007 г., 2008 г.). Програма до 8 мин.

Трета група – до 16 години (родените 2003 г., 2004 г., 2005 г.). Програма до 10 мин.

Четвърта група – до 19 години (родените 2000 г., 2001 г., 2002 г.). Програма до 15 мин.

Пета група – до 35 години (родени 1999 г. и преди това). Програма до 20 мин.


КАТЕГОРИЯ 2: КАМЕРНА МУЗИКА

Участват акордеонни смесени състави (акордеон с друг / и инструмент / и или с глас) от 2 до 5 изпълнители. Възрастовата група се определя на базата от средноаритметичния сбор от годините на изпълнителите.

Възрастови групи и времетраене на програмата

Първа група – до 14 години. Програма до 10 мин.

Втора група – до 19 години. Програма до 15 мин.

Трета група – до 35 години. Програма до 20 мин.

 

III. Журиране и награди

 

Изпълненията във всяка възрастова група се оценяват от 5 членно жури по 25 бална система с точност до 25 стотни. Всеки член на журито поставя оценката си самостоятелно, без правото да я съобщава на друг член на журито. Най-високата и най-ниската оценки отпадат. Крайният резултат на участника е средноаритметичната стойност от останалите три оценки и определя мястото му в класацията. Този резултат е окончателен.

След завършване на конкурса ще бъдат официално изнесени резултатите на участниците и дадените им точки от всеки член на журито.

Всички участници получават диплом.

Класиралите се на първите три места във всяка възрастова група получават съответно Първа, Втора и Трета награда – диплом, купа и парична или предметна награда.

Участникът с най-много точки в целия конкурс получава специалната награда „Г. Гълъбов”.

Журито има правото да присъжда и други допълнителни награди.

Специална награда за най-стилистично изсвирена българска пиеса.

Специална награда за изпълнение на собствена композиция. Задължително условие е предоставянето на композицията в ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА на журито преди изпълнението.

Отделни физически и юридически лица имат правото да обявяват награди, но същите могат да бъдат присъждани само с решение на журито.

Всеки преподавател получава за всеки свой ученик, студент и камерен състав, спечелил:

Първа награда – 3 точки;

Втора награда – 2 точки;

Трета награда – 1 точка.

Тримата преподаватели с най-много точки получават:

- диплом за високи постижения и

- правото да бъдат членове на журито в следващия конкурс.

При отказ от журиране това право получава следващият в класацията преподавател.


ПАРИЧНИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

КАТЕГОРИЯ 1: СОЛИСТИ

Първа възрастова група: I, II и III награда – предметни

Втора, Трета и Четвърта възрастови групи:
I награда – 150лв.; II награда – 100лв.; III награда – 50лв.

Пета възрастова група:
I награда – 250лв.; II награда – 150лв.; III награда – 100лв.

КАТЕГОРИЯ 2: КАМЕРНА МУЗИКА

Първа, Втора и Трета възрастови групи: I награда – 150лв.; II награда – 100лв.; III награда – 50лв.

 

IV. Такси за участие

 

а) За български участници:

- Категория 1: Солисти – 25лв.;

- Категория 2: Камерна музика – 15лв. на участник.

б) За чуждестранни участници:

- Категория 1: Солисти – 15 евро;

- Категория 2: Камерна музика – 10 евро на участник.

 

V. Документи за участие

 

1. Попълнени заявка за участие и декларация за обработка на лични данни, която можете да изтеглите в предпочитания от Вас формат:

Заявка за участие в конкурса, категория 1: солисти - doc формат, odt формат, pdf формат

Заявка за участие в конкурса, категория 2: камерна музика - doc формат, odt формат, pdf формат

Декларация за лични данни - - docx формат, odt формат, pdf формат

2. Копие от акта за раждане или от личната карта (международния паспорт) на участника.

3. Копие от банковия превод на таксата за участие.

Документите се изпращат на е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или на адрес:

Народно читалище "Св. Цар Борис I" (за акордеонния конкурс)
с. Бистрица, 1444
Столична община, България
ул. Шопско хоро 1

Таксите за участие се изпращат на банкова сметка:

а) от България (в лева):

ДСК - Бaнка
ASBN: BG 61 STSA 930000 21431239 BIC: STSABGSF
Татяна Йончева
Като основание за превода да бъде написано: „За конкурса 2019” и името на участника.

б) от чужбина (в евро):

COMMERZBANK AG
IBAN: DE13870400000602610800 BIC: COBADEFF
Tatjana Jontscheva
Като основание за превода да бъде написано: „За конкурса 2019” и името на участника.

Краен срок за изпращане на документите и таксата за участие – 30 юни

За справки и допълнителна информация:

+359 2 944 95 95 – Антоанета Проданова
+359 2 992 21 17 – Венера Кривинска
+49 371 4022130 – Татяна Йончева


Организаторите ще бъдат благодарни за всяко спонсорство на фондация "Георги Гълъбов"

Пощенска Банка / Postbank

Банкова сметка:
IBAN: BG 14BPBI 7939 1079 2278 01, BIC: BPBIBGSF