3.ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС  ЗА  АКОРДЕОН

„Георги Гълъбов“

18 - 19 октомври 2019 г., с. Бистрица, Столична община

Трети Интернационален конкурс за акордеон „Георги Гълъбов“ е логично продължение на предишните два конкурса за акордеон и делото на музиканта, педагога и човека Георги Гълъбов. С цялата си творческа и педагогическа дейност, той поставя основите на акордеонната школа в България като подготвя множество ученици и студенти, които днес поддържат и развиват делото му във всички кътчета на страната. Георги Гълъбов бе представител на България в журита на международните акордеонни конкурси повече от 30 години.

за акордеон - соло и за акордеон - камерна музика

Фондация "Георги Гълъбов" организира конкурс за композиции в Категориите Акордеон – соло и Акордеон – камерна музика.

Композициите трябва да са написани специално за Акордеон (стандартни или мелодични баси), съобразявайки се с неговите специфики.

В Категорията Акордеон – камерна музика могат да се представят композиции за от 2 до 5 акордеона или Акордеон с до 4 други инструмента.