Бистрица се намира в Западна България, в подножието на Витоша и на 10 километра южно от София. Чистият планински въздух, красивата природа, удобният транспорт, комуникации и близкото разположение до столицата правят селото изключително привлекателно място за живеене и отдих.

Над Бистрица е разположен резерват Бистришко бранище - един от първите резервати в България, обявен за защитена зона през 1934 г. През селото минават две реки - Янчовска и Стара, които се сливат и образуват река Гъбешница, един от притоците на река Искър. Над Бистрица минава Рилският водопровод, по трасето на който е изградена туристическа алея "Канала" - много приятен маршрут с прекрасни гледки, свързващ Бистрица с Железница, Симеоново, както и Алеко и Черни връх по някоя от многобройните пътеки.