Източник: www.ipernik.com

Крепостта "Кракра" се намира близо до гр. Перник и е подходяща за еднодневна екскурзия.

Средновековната крепост Кракра е разположена на неголямо скалисто плато в югозападната част на град Перник. Запазените останки очертават многоъгълна крепост, за която се смята, че е построена по времето на хан Омуртаг (814-831 г.).

Крепостната стена е с дебелина 2 метра.

Очертанията й следват естествените извивки на платото. Археолозите откриват останки, които показват, че крепост на това място е съществувала още през VІ – V в. пр.н.е.

Историята й обаче е свързана най-вече с името на болярина Кракра Пернишки – български военачалник, живял през X-XI в.

Той бил владетел на крепостта и селището Перник в началото на ХІ век и на още 35 крепости в района. Пернишката крепост оказала решителна съпротива срещу византийското завоевание, устоява на две обсади (през 1004 г. и 1016 г.) и средновековният Перник не бил разрушен.

От крепостта се открива изглед към местността Кървавото.

Според легендата през 1016 г. Кракра устоява на 88-дневна обсада, при която загиват много византийци. Тяхната кръв обагрила местността в червено и оттам дошло името й.

Освен запазените основи на жилищни сгради, посетителите могат да различат и основите на три християнски черкви – личната черква на владетеля, голяма трикорабна базилика и една от най-ранните в християнския свят двуетажни черкви-гробници.

Тук археолозите откриват и сребърен печат на цар Петър (927 г. – 969 г.) – единственият намерен досега сребърен печат на владетел от това време. Според легендата именно тук царят е прекарал известно време на път за срещата си със свети Иван Рилски.